Selecteer een pagina

Inleiding

Is veranderen echt mogelijk? Dit heb ik uitgezocht en het antwoord is ja. De vraag is natuurlijk: Hoe? Ik heb het niet over iets wat makkelijk aan te passen is. Nee, wat ik bedoel gaat over het veranderen van hardnekkige gewoontes. Je automatische gedrag, dingen waar je geen erg in hebt maar die je wel zonder moeite heel vaak onbewust doet. Die gewoontes afleren en nieuwe ervoor in de plaats aanleren zodat je een bepaald doel kan behalen.

Gaat er al een lichtje branden? Denk eens even na over wat jij zou willen bereiken. Welk gedrag zou je dan moeten aanpassen om dat doel te behalen? Weet je eigenlijk wel waar je moet beginnen? Komen er eventueel belemmerende gedachten bij je op? Bijvoorbeeld: dat gaat mij toch niet lukken.

Het begint in ieder geval met het willen. Waarschijnlijk wist je dat al. Maar dat betekent niet dat, omdat je het graag wilt, je het automatisch ook kan. Hoe vaak zie je niet dat er reclame wordt gemaakt om te gaan sporten zodat je het lichaam krijgt dat je graag wilt. Het plaatje dat men laat zien is dat van een gespierde man of vrouw die hier jaren voor heeft getraind. De boodschap is dat als je lid wordt van die sportschool, jij ook een dergelijk lijf krijgt. Dit is verre van de werkelijkheid.

Je wilt het, maar als dat niet voldoende is, hoe pak je het dan aan? Je moet er hard voor werken. In januari worden heel veel mensen lid van een sportschool om er vervolgens vanaf maart geen voet meer binnen de deur te zetten. Hieruit blijkt dat het vaak lukt om nieuw gedrag kort vol te houden, maar ook dat het lastig is om het langer vol te houden.

Hoe zorg je er nu voor dat je vanuit een verlangen, jouw wil zeg maar, nieuw gedrag wél volhoudt? In dit blog hoop ik je wat bruikbare informatie mee te geven.

 

Ingrediënt 1: Gedachten

Een bepaalde situatie kan bij jou negatieve gedachten oproepen, terwijl het voor je buurman juist iets positiefs kan zijn. Die situatie is in feite niet goed of slecht. Het zijn onze gedachten die de situatie inkleuren. In ons leven gebeuren er nou eenmaal dingen die je niet kan veranderen. Je beschikt echter over zoiets als duale representatie. Hiermee ben je in staat om jouw overtuigingen en opvattingen te veranderen. Door een vernieuwde zienswijze verandert de betekenis van de situatie.

Wanneer je aan een nieuw avontuur begint, zoals bij het gaan voor een nieuwe doelstelling, wordt het aangeraden om je gewenste uitkomst te visualiseren. Bedenk, en zie letterlijk voor je, hoe het eruit moet zien. Als je dit helder hebt, dan zet je het af tegen je huidige startpositie. Dit proces heet mental contrasting. Het zorgt ervoor dat je realistisch blijft en daadwerkelijk plant welke stappen er genomen dienen te worden om het resultaat neer te zetten dat je graag wilt. De focus verleg je daarmee op het proces en niet zo zeer op de uitkomst.

 

Ingrediënt 2: Emoties

Het Griekse woord apatheia betekent letterlijk een geestelijke staat zonder emotie. Wat ik er echter mee bedoel is dat je in staat bent om een bepaalde kalmte te behouden. Je zorgt ervoor dat irrationele of extreme emoties je niet van je stuk brengen, zeker als ze niet positief bijdragen aan jouw gewenste uitkomst. Je hebt zowel positieve als negatieve emoties en ze hebben allemaal een bepaalde functie. Het accepteren van beide, het niet onderdrukken en hier bewust mee omgaan zal ervoor zorgen dat je het overzicht beter kan bewaren. Stel jezelf gerust de vraag of het bijdraagt aan waar jij naartoe wilt.

 

Ingrediënt 3: Oordeel

Een objectieve gebeurtenis is gebaseerd op wat er zich feitelijk heeft voltrokken. Het is echter mogelijk om deze gebeurtenis subjectief te beoordelen. Stel, je bent al een tijd bezig aan een nieuw verandertraject waarbij je al nieuw gedrag hebt ontwikkeld. Alleen vind je dat het allemaal niet goed genoeg is en de resultaten uitblijven. Dit kan misschien komen doordat je gevoelens van invloed zijn op je mening. Je ouders waren wellicht streng voor je waardoor je de lat voor jezelf superhoog hebt gelegd. Een dergelijk waardeoordeel heeft natuurlijk invloed op je en leidt mogelijk tot teleurstelling en motivatieverlies. Het is daarom van belang dat je zelfkritiek, ongeacht waardoor het komt, niet doorslaat in zelfkastijding en voortijdig stoppen. Wees daarom lief voor jezelf en beoordeel jezelf met compassie.

 

Ingrediënt 4: Perceptie

Net zoals ik zit ook jij vol vooroordelen. Je kan bijvoorbeeld oordelen op basis van stereotypes. Of je hoort gewoon wat je wilt horen. Deze en nog meer vormen van bias zorgen er helaas voor dat je niet de juiste informatie verzamelt om de beste beslissingen te nemen. Je bent door gebeurtenissen in je leven gevormd. Je hebt bepaalde patronen aangeleerd en deze komen o.a. tot uiting in je gedrag en opvattingen. Hoe jij de wereld waarneemt is jouw perspectief en is gevormd door herinneringen. Deze laatste liggen opgeslagen in je geheugen, maar geven zelden de objectieve gebeurtenis weer. Jij hebt daardoor een heel eigen benadering van situaties. Laat jij je leiden door datgene waar je je aandacht naar laat gaan? Dit kan angst, kans om te falen of bijvoorbeeld onzekerheid zijn. Of zie jij het grotere geheel en pak je de uitdaging aan?

 

Ingrediënt 5: Falen

Je uitdagingen zijn vaak je grootste leermomenten. Kijken naar wat het je oplevert, zorgt voor een andere benadering dan kijken naar het probleem. Het probleem is vaak precies zo groot als je dénkt dat het is. Je hier bewust van worden is een grote eerste stap om problemen te veranderen in een uitdaging. Jouw uitdaging staat tussen jou en je gewenste resultaat in. Je succes wordt mede bepaald door de vele pogingen die je doet. Niet opgeven, en hier is vastberadenheid voor nodig. Leer van je gemaakte fouten en zet je doorzettingsvermogen in om je te herpakken. Het is namelijk het collectief van al die kleine stappen dat zorgt voor het uiteindelijke succes.

 

Ingrediënt 6: Eigen invloed

Onderschat je eigen invloed op succes niet. Je emoties, oordeel, oplossingsvermogen, houding, perspectief, verlangens, besluitvorming en vastberadenheid zijn doorslaggevend bij het behalen van het resultaat. Wat je kan beïnvloeden en sturen, ligt voor een groot gedeelte in jezelf en niet daarbuiten. Echter, je omgeving heeft zeker een grote invloed op jou als individu. Je moet jezelf niet vergelijken met anderen. Het is ook beter om geen onmogelijke eisen aan jezelf te stellen. Wat wel bijdraagt aan een goede uitkomst is een zekere mate van bravoure. Pippi Langkous zei het zo: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!” Zij was overtuigd van zichzelf en blaakte van zelfvertrouwen. Dit is iets anders dan onvoorzichtigheid of roekeloos te werk gaan. Op de moeilijkste momenten wordt er een appèl gedaan op je improvisatievermogen en creativiteit. Door noodzaak kom je vaak tot de beste oplossingen. Door angstige gedachten en vooroordelen wordt je creatieve kant beperkt. Wees daarom flexibel wanneer het anders gaat dat je verwacht.

 

Ingrediënt 7: Focus

Energy flows where attention goes. Datgene waar je je aandacht op richt, bepaalt je gedachten. De aandacht in het hier en nu hebben is geen vanzelfsprekendheid. Je gedachten gaan van het hier en nu naar het verleden en de toekomst. Je aandacht is vaker niet dan wel in het nu. Je gedachten komen en gaan. Je bewaart je focus op een taak zolang je er niet te veel mee bezig bent. Hoe vaak kijk jij op je telefoon? Of ben je bezig met het halen van een deadline? Te lang bezig zijn met een gedachte zal je niet sneller of nauwkeuriger doen werken. En wanneer je hierin doorslaat kan het zelfs leiden tot opgeven.

 

Ingrediënt 8: Brein

Mensen zijn gemaakt om te leren. Je hebt namelijk een brein en daarin bevinden zich miljarden neuroverbindingen. Die bepalen hoe je zaken interpreteert, wat je denkt en hoe je je voelt. Door nieuwe dingen te gaan doen, zoals een instrument bespelen, veranderen deze verbindingen. Dit heet neuroplasticiteit en simpel gezegd past het brein zich aan. Dit proces van nieuwe verbindingen aanleggen is niet razendsnel en is zeker geen wondermiddel. Echter is het een belangrijk gegeven als je het betrekt op het veranderproces.

Het betekent dat wanneer je nieuw gedrag nodig hebt, je nieuwe gewoontes dient te ontwikkelen. Die ontstaan doordat je het nieuwe gedrag regelmatig herhaalt. Ook dan zal je brein zich aanpassen, maar daar is dus training en oefening voor vereist. Eénmalig iets doen leidt tot vrij weinig. Daarbij is het nodig om tegen zaken nee te leren zeggen. Voor andere zaken dien je jezelf te activeren om juist iets te gaan doen. Dat kunnen zaken zijn die je niet leuk vindt maar die wel nodig zijn. Daar heb je wilskracht en focus voor nodig. Regelmatig bewegen, je stressoren managen en goed slapen zijn zaken waarmee je je wilskracht kan vergroten en je focus behouden.

 

Ingrediënt 9: Motivatie

Veranderen is niet zo gemakkelijk. Je hebt je wil om te veranderen nodig: je motivatie! De beste motivatie is die van binnenuit, je intrinsieke motivatie. Dit is wanneer je plezier beleeft aan datgene wat je doet. Het kost je dan ook nauwelijks moeite. Een andere motivatie die ook goed werkt is wanneer jouw eigen waarden aansluiten bij een bepaald gedrag. Je laten leiden door de uitkomst van een bepaald gedrag is veel effectiever dan motivatie die gebaseerd is op bijvoorbeeld angst of schaamte. Positieve motivatie gecombineerd met de kracht van herhaling is het recept (of één ingrediënt ervan in ieder geval) voor succes bij het aanleren van nieuwe gewoontes en gedrag.

 

Ingrediënt 10: Actie

Als je wilt veranderen zijn er bepaalde stappen nodig. Bepaal voor jezelf welke zaken je kan integreren in je leven. Wees ook eerlijk over wat niet past. In sommige gevallen zal je je doel moeten aanpassen omdat het gewoonweg niet haalbaar is. Als je eenmaal bepaald hebt wat een realistisch doel is, maak je een plan van aanpak. Een belangrijk onderdeel van je plan is om voorbereid te zijn op terugval. Je oude overtuigingen zijn weer terug, je motivatie is verdwenen of de resultaten blijven uit. Voorbereiding is het halve werk. Om niet te vervallen in oud gedrag moet je een strategie klaar hebben waardoor je verder kan. Natuurlijk kan je een zelfhulpboek kopen en zelf aan de slag gaan. Echter jij en ik weten allebei dat je kans van slagen dan niet heel groot is. Een coach die je begeleidt, adviseert en de goede vragen stelt, zorgt ervoor dat de kans op succes aanzienlijk groter wordt. Maar nog belangrijker dan een coach, ben jij zelf. Jouw eigen effectiviteit is van ongekend belang.

 

Conclusie

Succesvol en duurzaam veranderen is niet makkelijk. Je eerste stap is willen veranderen en daarna zal je een plan moeten hebben om te volgen. Tijdens het proces zal je zien dat het soms niet meevalt om de juiste koers te blijven varen. Door je bewust te zijn van je eigen gedachten en emoties kan je met je gedrag aan de slag gaan. Wees daarbij kritisch over wat je toestaat in je belevingswereld, op mentaal en emotioneel vlak. Het is tenslotte jouw eigen invloed die deels zorgt voor verandering. Hoe je tegen zaken aankijkt kan gaan veranderen doordat je nieuwe dingen leert. Jouw brein is gemaakt om te veranderen. Wees je bewust van wat je wilt, waarom je het wilt en welke stappen dan essentieel zijn om te zetten. Gebruik die focus om datgene te ontwikkelen wat je mist. Zet het om in actie en herhaal wat voor jou werkt, en laat datgene wat niet werkt achterwege.

Neem al mijn voorgestelde ingrediënten en ga ermee aan de slag. Ik wens je succes toe. Heb je een nieuwe doelstelling waarmee je wilt starten, neem dan contact hier met mij op voor een gratis telefonisch intakegesprek.